Als medewerker bij Mercy Ships ontvang je geen salaris: iedereen werkt vrijwillig. Om zoveel mogelijk geld rechtstreeks aan de medische zorg te kunnen besteden, vraagt  Mercy Ships van iedere vrijwilliger maandelijks kostgeld. Hier zit bij inbegrepen: kost, inwoning en toegang tot internet.  Dit bedrag is verschillend per vrijwilliger omdat dit afhankelijk is van de duur van je verblijf en of je vaker geweest bent. Voor mij zal het een bijdrage van $ 490 per maand zijn. Dit is omgerekend +/- € 425 per maand. Verder zijn de reiskosten voor eigen rekening, gaan de verzekeringskosten door en neem ik gedeeltelijk onbetaald verlof op.

 

CBFHet is mogelijk om mij financieel te ondersteunen met dit werk. Je kunt dit doen via NL75 ABNA 0411467778  t.n.v. Stichting Mercy Ships  Rotterdam o.v.v. Anneke de Groot AFM + 3311. Om te weten welke giften voor mij bestemd zijn is het belangrijk om mijn naam en mijn persoonlijke code te vermelden bij je betaling.
Betalen aan boord gebeurt aan het begin van elke maand. I.v.m. de verwerkingstijd vraag ik je donatie over te maken voordat ik vertrek (4 januari).  Dan word jouw gift van mijn maandbedrag afgetrokken. Giften aan Mercy Ships zijn aftrekbaar bij de belasting.
Alvast bedankt!