Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie die hoop en genezing brengt naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Door gebrek aan voorzieningen, medische hulp, kennis van gezondsheidszorg en hygiëne zijn er in ontwikkelingslanden onnodige ziekten en sterfgevallen.

Mercy Ships helpt de vergeten armen door het brengen van gratis hoogstaande medische zorg en duurzaam ontwikkelingshulp door middel van voorlichting en training aan de lokale bevolking in de landbouw en gezondheidszorg. De hulp die Mercy Ships biedt wordt gegeven vanuit het hospitaalschip de Africa Mercy. Het gebruik van een schip ligt voor de hand, omdat ongeveer 80% van de wereldbevolking op een afstand van niet meer dan 150 kilometer van een havenstad woont. In veel ontwikkelingslanden is de infrastructuur slecht en wonen in en rondom de grote steden de meeste mensen.

AFM

Aan boord zijn 5 operatiekamers, 4 tandartsenkamers, herstel/intensive care en patiëntencapaciteit van 80 bedden. Het hospitaal bevat een CT Scanner, X-ray en laboratorium diensten.  De verschillende operaties die uitgevoerd worden zijn onderverdeeld in verschillende projecten:

Mercy Vision: mensen zullen weer (beter) kunnen zien. Door een eenvoudige behandeling krijgen patiënten met staar of scheefstaande ogen hun zicht weer terug.

Outlook of Hope:Hierbij gaat het om het operatief verwijderen van tumoren, aangeboren afwijkingen, corrigeren van gespleten lip en gehemeltes en opgezwollen ledematen.

Hope reborn: Correctieve operaties voor vrouwen die incontinent zijn geraakt als gevolg van complicaties bij een langdurige bevalling. Deze vrouwen, die door hun toestand vaak jarenlang in afzondering leven, krijgen hun leven weer terug.

Smiles: Mercy Ships zet aan wal tandartsklinieken op en het team van tandartsen en tandartsassistentes geeft daar dagelijks tandheelkundige behandelingen aan de lokale bevolking. 

General surgery:  Algemene chirurgie is voor een groot deel van de Afrikaanse bevolking onbereikbaar. Veel voorkomend bij zowel kinderen als volwassenen zijn “goiters” (opgezwollen schildklier) en hernia’s.

Orthopedische operaties:  Dit zijn operaties voor mensen met een aandoening aan hun ledematen. In combinatie met fysiotherapie wordt de mobiliteit vergroot en verbeterd. Herstel van klompvoeten is een veel voorkomende operatie.

Capacity building program: een programma waarbij plaatselijke artsen aan boord komen en onderwijs ontvangen over nieuwe ontwikkelingen en ook mee opereren om zo de plaatselijke zorg te kunnen verbeteren.

Het schip blijft meestal 6 tot 10 maanden bij een land liggen om op deze manier veel mensen te kunnen bereiken. Vanaf augustus 2018 ligt het schip in een haven van Guinee en blijft hier liggen tot juni 2019. Samen met de andere 450 bemanningsleden hoop ik hier mijn bijdrage te leveren als verpleegkundige.

Verpleegkundige aan boord is anders dan verpleegkundige zijn in het IJssellandziekenhuis. Het schip is kleiner en daardoor meer gecentreerd. Andere manier van werken en andere verantwoordelijkheden. Ik zal alle leeftijden gaan verplegen, oud en jong liggen bij elkaar.  Andere manier van communiceren, Engels is de spreektaal aan boord. Op elke zaal is een tolk aanwezig om zonodig te kunnen helpen als patiënten het Engels niet spreken en aangezien Guinee een Franstalig land is zal ik deze weer vaak nodig hebben. Maar ook met Frans komen we niet ver. Er worden zoveel stammentalen gesproken. Er is ook een andere omgang met patiënten en hun naasten, 1 familielid van kinderen mag aan boord blijven en krijgt een slaapplaats onder het bed van het kind.

Het onregelmatige werken blijft natuurlijk nog wel. Een werkweek zal ongeveer 40 uur zijn. Werktijden zijn: dagdienst 7-15.30, avonddienst 14-22.30, nachtdienst 22.00-7.30. Verder zal ik regelmatig het weekend werken.

Lees via de link hiernaast over patiënten die in het verleden behandeld zijn door Mercy Ships en bekijk onderstaande filmpjes voor een algemeen beeld

Filmpje werk Mercy Ships

Nog een filmpje: waarom bestaat Mercy Ships?

Algemeen filmpje Mercy on its way